UFABET

สปินซิตี้

สปินซิตี้

ในปี 1934 Anton Formhals ได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีการปั่นด้ายที่ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ด้วยความช่วยเหลือของสนามไฟฟ้า เปิดตัวไม่นานก่อนการถือกำเนิดของไนลอน เทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าของ Formhals ไม่เคยประสบความสำเร็จ ผลลัพธ์ของวิธีการนี้ไม่สามารถแข่งขันกับวิธีการปั่นเส้นใยขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาทำให้ไนลอนและโพลีเอสเตอร์กลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเรื่องยุ่งเหยิง เส้นใยไขว้เส้นเดียวประกอบเป็นเสื่อยาว 12 มม. (สิ่งที่ใส่เข้าไป) J....

Continue reading...